Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles
Personalized Moon Candles

Personalized Moon Candles

50,00 lei Sale Save

Fie că o aprinzi într-o cină romantică și îi faci o supriză celui din fața ta, fie că o oferi cadou mamei sau prietenei tale cele mai bune, sunt convinsă că atunci când răvașul va fi citit, destinatarul – oricine vei alege tu să fie – va trăi o emoție foarte puternică. Fiecare lumânare ascunde o sticluță cu un mesaj. Pe măsură ce lumânarea se topește, sticluța iese la iveală.

Categoria I de mesaje: Dacă vrei să fie o surpriză până la capăt, poți alege un răvaș secret, pe care nici tu, nici cel sau cea care va aprinde lumânarea nu îl va bănui. Astfel, vei lăsa soarta să decidă. Destinatarul lumânării va putea găsi un sfat de viață dat de un autor celebru, ca Mark Twain, care s-ar putea să se potrivească foarte bine situației în care se află și să fie răspunsul pe care îl așteptă.  Dacă sunteți mai mulți prieteni și veți aprinde deodată lumânările Moon, într-o seară specială, vă veți amuza să aflați ce mesaj secret i-a căzut fiecăruia.

Categoria II de mesaj: Poți alege de la bun început o lumânare cu un mesaj creat de mine, știut doar de tine. Exemple:“E simplu: te iubesc.”, ”Nu cred că ți-am spus-o până acum suficient de clar: Îți mulțumesc pentru tot.”, “Vreau să fim mereu la fel de fericiți ca azi.”, “Îți țin pumnii ca dorință ta cea mai fierbinte să ți se împlinească.”, “Îți doresc o viață ca în povești!”.

Categoria III de mesaje: Poți să alegi tu ce mesaj va purta lumânarea. Prevăd că lumânarea Moon va aprinde multe lacrimi de fericire.  Exemple de mesaje personalizate, comandate de expeditor: “Vrei să fii soția mea?”, “Sunt însărcinată.”, “O să avem un băietel/o fetiță.”, “Ne căsătorim și te invităm să ne fii alături…Dana și Radu”, “Vă mulțumim că ați fost alături de noi, în cea mai importantă zi a vieții noastre, Dana și Radu” etc. Dacă vorbim de mesaje personalizate, posibilitățile sunt nelimitate. Fiecare își poate alege ce mesaj scris va ascunde lumânarea Moon.

MESAJUL ALES PENTRU LUMÂNAREA MOON VA FI COMPLETAT ÎNAINTE DE FINALIZAREA COMENZII ÎN CăSUȚA DEDICATĂ. Comanda nu va fi expediată dacă mesajul nu va fi completat.

Dacă vă doriți un mesaj secret din prima categorie, vă rugăm să completați în căsuța destinată: mesaj categoria I. Dacă vă doriți un mesaj din cea de-a doua categorie, vă rugăm să completați mesajul ales dintre cele date ca exemplu mai sus. Exemplu de completare a căsuței: Vreau să fim mereu la fel de fericiți ca azi. Dacă vă doriți un mesaj personalizat, vă rugăm să completați mesajul dorit.

 

EN: Whether you light it at a romantic dinner and surprise the person in front of you, or give it as a gift to your mother or best friend, I'm convinced that when the fortune is read, the recipient - whoever you choose to be - will experience a very strong emotion. Each candle conceals a bottle with a message. As the candle melts, the bottle emerges.

Category I messages: If you want it to be a surprise all the way, you can choose a secret fortune that neither you nor the person lighting the candle will suspect. That way, you'll let fate decide. The recipient of the candle might find a piece of life advice from a famous author, such as Mark Twain, that might fit their situation very well and be the answer they've been waiting for. If you are several friends and light the Moon candles at once on a special evening, you will be amused to find out what secret message has fallen to each of you.


Category II message: You can choose a candle from the start with a message I created, known only to you. Examples: "It's simple: I love you.", "I don't think I've ever said it clearly enough: Thank you for everything.", "I want us to always be as happy as we are today.", "I'm holding out my fingers for you so that your dearest wish will come true.", "I wish you a life like in the stories!".


Category III message: You can choose which message the candle will carry. I predict the Moon candle will light up many happy tears. Examples of personalised messages ordered by the sender: "Will you be my wife?", "I'm pregnant", "We're having a baby boy/girl", "We're getting married and we invite you to be with us...Dana and Radu", "Thank you for being with us on the most important day of our lives, Dana and Radu", etc. If we're talking about personalised messages, the possibilities are endless. Everyone can choose which written message the Moon candle will hide.


THE MESSAGE CHOSEN FOR THE MOON CANDLE WILL BE COMPLETED BEFORE THE END OF THE COMMENCEMENT IN THE DEDICATED BOX. The order will not be shipped if the message is not completed.

If you want a secret message from the first category, please fill in the dedicated box: message category I. If you want a message from the second category, please fill in the message you have chosen from those given as an example above. Example of filling in the box: I want us to always be as happy as we are today. If you would like a personalised message, please fill in the desired message.

Moon is your mirror

The idea for this bags and the Moon Clutch STAR came to me on my honeymoon. I imagined it from the very first moment in the smallest details. An envelope or a bag with an infinite number of faces, always different and always on trend. Because we, like the moon, are different every day.

Today: withdrawn, shy, melancholic.

Tomorrow: bold, passionate, bright.